דגשים לניהול פיננסי מוצלח

דגשים לניהול פיננסי מוצלח הנושא הפיננסי בניהול העסק, הוא נושא הדורש מקצועיות וניסיון. במאמר זה נשרטט דגשים לתשומת לב שיסייעו למנהל הפיננסי לשפר את ביצועיו ולסייע לעסק. מערכת המידע מידע מעודכן ומלא הוא כלי הכרחי בניהול העסק על אחת כמה וכמה בניהול הפיננסי. יש לדאוג שמערכת המידע בעסק תהא מעודכנת ותיתן תמונה מלאה ומפורטת ככל […]

תכנית עסקית: מהי, מטרותיה והמבנה העקרוני שלה

תכנית עסקית: מהי, מטרותיה והמבנה העקרוני שלה כללי: תכנית עסקית כשמה כן היא, תכנית שמטרתה לשרטט את התפתחות העסק הקיים או העסק החדש על סמך נתוני העבר, נתוני השוק ואומדן התפתחות הענף או העסק בשנים הקרובות. לתוכנית העסקית יש כמה מטרות: א. לסייע לבעל העסק או מקימו לתכנן את צרכיו בשנים הקרובות ולסייע בידיו לפעול […]